عیادت

عیادت

بنا به گزارش های رسیده، بعد از پخش آیتم های ترافیکی
همه شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشته و
بین خطوط می رانند.به جز یه نفر!پس تا اون یه نفر باقی مونده هم اصلاح بشه،
به ساختن موضوعات ترافیکی ادامه خواهیم داد!!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 318,562 بار دانلود شده

(۴۰۸۴۲۴)

About The Author
-