فاصله

فاصله

آی گفتم…حرف دل خودمو زدم. واقعا دستم درد نکنه که اینچنین
با زبان طنز،به بیان مشکلات و معضلات جامعه می پردازم.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 310,371 بار دانلود شده

(۴۴۱۴۴۱)

About The Author
-

۲۳ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.