گرانی

گرانی

به سلامتی موج جدید گرونی از راه رسید.
کرایه تاکسی ، میوه، نون هم که رفته بودبه پیشواز!!!
اگه همینطور پیش بره، ببینیم در آیندیان اوضاع چطوری میشه:

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد         تا به حال 297,644 بار دانلود شده

(۸۷۷۴۲)

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.