کسب و کار

کسب و کار

در زمان دیرین دیرین کسب و کار رونق فراوانی داشت
و مردم خیلی زحمت می کشیدند!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 267,698 بار دانلود شده

(۹۰۴۶۳)

About The Author
-

۷ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.