خط فقر

خط فقر

از دوران دیرین دیرین گفته اند: مشک آن است که خود بگوید،نه آنکه عطار ببوید!
بنابر این کارتون توپ،خفن و تند امروز را هم تماشا کنید،
لایکهای بی حساب زنید و به اشتراکات فراوان بگذارید.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد تا به حال 324,314 بار دانلود شده

(۴۹۲۸۳۹)

About The Author
-

۲۴ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.