کدورت

فروردین ۱۵, ۱۳۹۴ ۶:۴۰ ب.ظ
More videos
64,832
Views
   

کدورت

چگونه میتوان در نوروز کدورت ها را دور ریخت ؟
بی سروسامانیان صدها سال پیش، حتی شاید کمتر پاسخ این سوال را یافته بودند.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد            تا به حال 249,867 بار دانلود شده

(۶۴۸۳۲)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>