سگ کشی

سگ کشی

این قسمتو تقدیم می کنیم به …،
البته تقدیم که نه، می کوبیم تو صورت اون
بی وجدان هایی که سگ های بی گناه و زجر کش می کنن.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 270,471 بار دانلود شده

(۸۴۱۰۰)

About The Author
-

۲ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>