سلام

سلام

انسان های اولیه و دومیه خیلی به هم سلام می کردند.
آخه اون موقع هنوز کلمه ی دیگه ای اختراع نشده بود!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد             تا به حال 257,715 بار دانلود شده

(۹۱۷۰۱)

About The Author
- ادمین سایت

۴ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.