اسمال کله

این قسمت: اسمال کله 🔸اینارو کجا بردی که زبان یاد گرفته‌اند؟ https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin