تری امپتی هد

این قسمت :تری امپتی هد 🔸 تا دیر نشده فکری برای هویت شهر ها کنیم! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

قدیمیه

این قسمت :قدیمیه 🔸یه واحد ۵۰۰ متری داریم توی محله دارچینیه، بسیار خوش نقشه است! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

اون همه جا

این قسمت :اون همه جا 🔸 خب از یه جای دیگه برو! 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل