ایسلند نیجریه

روسیه عربستان

جام جهانی

لباس تیم ملی

چراغ علی کریمی

مارو دست‌کم نگیر