جام جهانی

1.0

آرژانتین کرواسی

1.0

ایران اسپانیا

1.0

پرتغال مراکش

1.0

بلژیک پاناما

1.0

برزیل _سوئیس

1.0

فرانسه استرالیا

1.0

اسپانیا پرتغال

1.0

ایران مراکش

1.0

روسیه عربستان

1.0

حمایت

1.0

لباس تیم ملی

1.0

مارو دست‌کم نگیر