جای تاسف

جای تأسف این قسمت درباره احترام به بزرگتره. البته من که الان واسه خودم بزرگتری شدم. سنم اندازه سن بابابزرگمه! ولی شما جوون ها یادتون نره که به بزرگترها احترام بگذارید.