فیست

این قسمت: فیست 🔸سوسک پررویی بر خانه من وارد شده! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

خون آجر کن

این قسمت : خون آجر کن به قول رشتی‌ها، ما را پشه گشته! 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال]ddownload_count id=”12511″] بار دانلود شده