پسماند

این قسمت: پسماند 🔸بیا تو هم لذت ببر که این بوی طبیعت است! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin