فرانَموشی

این قسمت:فرانَموشی هوای پدر و مادرمان را داشته باشیم! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindirin

صندلی خالی

قسمت: صندلی خالی 🔸برو بابا! اتوبوس که کمربند ایمنی بستن نداره! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

تعویض اجباری

این قسمت: تعویض اجباری 🔸تو شبیه زنان حامله شو! 🆔 @dirindirincartoon :عضویت https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

یارکشی

این قسمت :یارکشی 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

خانه سالمندان ۲

این قسمت :خانه سالمندان ۲ 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال]ddownload_count id=”12652″] بار دانلود شده

شبح

این قسمت : شبح 🔸صداهای عجیب از خونه پیرهن قهوه ایه میاد! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,