زهره چشم

این قسمت: زهره چشم به حریم خصوصی بچه ها احترام بگذاریم. عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

گروه چون مغز ها

این قسمت: گروه چون مغزها سالنو را تب ریکک میگمبچ ه ها ! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin shs

نوش جان

این قسمت : نوش جان 🔸ما گول خورده ایم میل نداریم! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,