محمد ابوالحسنی

چندین قلو

ترکیدن

نقاب وی

یارکشی

مسخریدن

بانک خفنگ

آب و آتش

شیار باریک

نابخردی

اینگول‌اشتات

دلار دلار

پاداش صنعت