هدر دهندگی

هدر دهندگی این دیگه آخرین قسمت از کارهامون با موضوع آبه. اما اگه ببینم هنوز آب به صورت بی رویه مصرف می شه، همه قسمت ها رو به آب اختصاص می دم تا حالمون جا بیاد!