سوسیس

سوسیس می دونستید بعضی از دایناسور های گوشتخوار به دلیل مصرف زیاد سوسیس کالباس منقرض شدن!؟ بابا جان! نخورید اینارو، بیشترشون آشغال گوشتن. به جاش این کارتونو به اشتراک بزارید.منطقی نیست!؟