زلزله

زلزله

آیا میدانید چگونه باید آماده ی وقوع زلزله شد؟
اگر نمیدانی، انسان اولیه میداند!!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد           تا به حال 298,929 بار دانلود شده

(۹۰۱۸۶)

About The Author
-

۱ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.