کلکسیون

این قسمت:کلکسیون 🌺روز پدر مبارک!🌺 https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

امداد

این قسمت: امداد الان چه وقت خراب شدن بود آخه! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

سفر نوروزی

این قسمت: سفر نوروزی 🔸می‌خواهیم امسال یک عید واقعی داشته باشیم! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

نان آجر

این قسمت:نان آجر 🔸انواع پند مسافرتی و سیاحتی موجود است! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

شوک

این قسمت:شوک 🔸طول سفر را از دست ندهید! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

وی حیوان آزار

این قسمت: وی حیوان آزار 🔸آقای وی، شما متهم هستید و باید از خود دفاع کنید! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

هما

این قسمت: هما 🔸باشه ولی اول بگو هما کیه؟! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

خودمون دوسمون داریم

این قسمت: خودمون دوسمون داریم 🔸مراسم تقدیر از صادر کنندگان برتر دولتی، خصوصی و وابستگان! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

زنگ تفریح

این قسمت: زنگ تفریح 🔸چهارشنبه سوری بله! چهارشنبه سوری خیر! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

تیم بیرونی

این قسمت: تیم بیرونی 🔸چرا توی عید باید این‌قدر بمیریم؟! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

و غیره

این قسمت: و غیره 🔸درود به اون شرفت با این پیشنهادت! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

می‌خوام برم دریاکنار

این قسمت: می‌خوام برم دریاکنار 🔸دیگه نمی‌خواهم بروم دریا کنار! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin