خلاف جهت

این قسمت: خلاف جهت 🔸بابا این وی هم اسکل شد! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

سه مجسمه

این قسمت: سه مجسمه 🔸همشون ماله خودت بیا بردار ببر! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

وی لولو

این قسمت: وی لولو 🔸تو که اهل خشونت نبودی ای وی! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

راه دوم

این قسمت: راه دوم 🔸برای این مورد باید پرونده تشکیل شود! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

ملعبت گزاف

این قسمت: ملعبت گزاف 🔸اون مریخ‌نورد آبی کم‌رنگ قیمتش چند است؟ عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

زباله

این قسمت: زباله 🔸عجب آشغالی هستی تو! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

٣تاد بحران

این قسمت: ٣تاد بحران این قسمت دیرین دیرین را چند سال پیش ساخته‌ایم، اما متاسفانه هنوز موضوعیت دارد و قابل پخش است. واقعاً تا کِی باید شاهد تکرار بحرانِ “مدیریت‌ِ بحران” باشیم؟ عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

شنقل

این قسمت: شنقل جان مادرت به مرکز بیسیم نزن نیروی کمکی درخواست نکن! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

ریش سفیدیسم

این قسمت: ریش سفیدیسم دیگه نمی‌تونم غرغرهایت را تحمل کنم! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

فانتزی بیش از حد

این قسمت: فانتزی بیش از حد به قسمت حادثه بر انگیز نزدیک می شویم! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

تخلیه

این قسمت: تخلیه خطر! سیل جدید در راهه، خانه‌ها را تخلیه کنید. عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

وسایل پیشگیری

این قسمت: وسایل پیشگیری 🔸با روش های جدید جمعیت حیوانات را کنترل کنید! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin