مسابقه آی فیلم

[frame style=”modern” image_path=”http://dirindirin.ir/wp-content/uploads/2015/05/Mosabeghe-Gh.jpg” description=”” link_to_page=”” target=”” float=”” lightbox=”#” lightbox_group=”” size=”banner_regular”]

[heading_horizontal type=”h2″ margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]اسامی برندگان مسابقه دیرین دیرین نوروزی شبکه آی فیلم[/heading_horizontal]

[one_third]
آقای مسعود زراعت پیشه از شیراز

خانم سمانه مرادی فرد از مرودشت

خانم نسرین موارائی توکنمد از تهران

آقای رضا سفالی مارالانی نژاد از تبریز

آقای احمد طاهرلو از تفرش

خانم مهین سالارکیا از تهران

آقای جعفر باشتانی از نیشابور

خانم الناز باقری ابیانه از تهران

خانم مریم چمرانی از سبزوار

آقای حمید توکلی از اصفهان
[/one_third]

[one_third]

خانم مریم فوقانی از نجف آباد

آقای وحید بنایی محمدی از تبریز

خانم فاطمه سجادی از محمودآباد

آقای عابدین قادری از همدان

خانم اعظم وهابی از تبریز

خانم مهناز ظریفی اسلامی از تهران

آقای میلاد صفری سرمدی از تهران

آقای نوید رحیمی از گچساران

خانم اکرم عظیمی از قم

خانم فاطمه خلیلی از ساوه
[/one_third]

[one_third_last]
آقای مجید خراسانی از گلپایگان

آقای مسعود توکلیان از کرمان

آقای مهدی ترکیان از خمین شهر

خانم زهرا خسروجردی از سبزوار

آقای علیرضا زارعی از جهرم
[/one_third_last]

(Visited 16 times, 1 visits today)