این قسمت: قوز ماهی دیگه چیزی تا تحویل سال نمونده! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

Read more

این قسمت: دومینوی خشونت 🔸خشونت، خشونت میاره باهم مدارا کنیم! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

Read more

این قسمت:بوی عیدی🔸آقازاده‌های گرگ چه جوری زمستونو سر می کنن؟!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri  

Read more

این قسمت:پای نرفتن🔸نه دیوانه این خیلی عمیق است!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت: سفرنامه ناصر خودرو اینا🔸ناصرخودرو در سفرنامه‌اش آورده…!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت: از یاد رفتگی🌸روز مادر مبارک!🌸🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت: اخبار ماست‌مالی🔸 اکتشافات جدید دانشمندان در پی گرانی های سرسام آور اخیر!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت: راه موثر🔸حتما باید زور بالای سرتون باشه؟!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت: خفت🔸میخواهم سرما بخورم!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت: خیّر تنبل🔸کی حال داره بره تا اونجا؟!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت:پتانسیل‌های دقت🔸نبینم نمک زیاد بخوری، بسکتی!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more

این قسمت:مردیکه🔸الان حالی‌ات می‌کنیم که مرتیکه کیه!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

Read more