خود شیرین مال

ما می‌گیم پاچه‌مالی کار بدیه و جواب نمی‌ده، شمام بگین آره! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

زبان خار

چقدر خارزبان دور و برتون می‌شناسین؟ بیاین به وی بگین خودش می‌دونه باید چیکار کنه! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

ناسلامتی

یعنی خریت این سه تا، خود عوامل دیرین دیرین رو هم انگشت به دهان کرده، شما رو دیگه نمی‌دونم! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

دادزن اسرار

تقدیم به همه‌ی دادزن‌های اسرار به نسبت محترم که از رگ گردن هم گاهی به ما نزدیک‌تر اند! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

بافنده

اگه نمی‌تونین حرف‌ مثبت بزنین، دست‌کم سکوت کنین! اون هم نمی‌تونین؟! سخته؟! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

یک کلاغ چهل کلاغ

محیط کار و زندگی نداره، یک کلاغ چهل کلاغ همیشه ناخوشاینده، یک بار هم شده، سرمون در یقه‌ی خودمون باشد، شاید خوشمون آمد! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin