حاجی فیروز

این قسمت: حاجی فیروز ای سال ۹۸، با ما چه کردی؟ بری دیگه برنگردی! top.ir @dirindirincartoon در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindirin    

گیرندگان

این قسمت :گیرندگان 🔸بهترین فرصته که کار را یک‌سره کنیم! 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین t.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل