امادگی جناحی

این قسمت : امادگی جناحی 🔸در زلزله کرمانشاه، جناح‌های سیاسی باز هم باختند عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,