حرف

این قسمت :حرف 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

گوداا گیش بوخ آخ

این قسمت : گوداا گیش بوخ آخ 🔻 #نصیحت این قسمت رو زیر پست #اینستاگرام بنویسید: instagram.com/p/BjB4Lh9n1wI/ 🆔 @dirindirin عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده

خانوم گل

این قسمت : خانوم گل 🔸بودجه ورزش قهرمانی بانوان را بیشتر کنید! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده

از پیش باختگان

این قسمت :از پیش باختگان 🔸به جای جوک ساختن، از قهرمانان ملی‌مان حمایت کنیم عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,

دست کوتاه

این قسمت : دست کوتاه 🔸با حمایت از کودکان نیازمندان سبب شکوفایی استعدادهایشان شویم عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,