1.0

نشست

1.0

شهر بهتر

1.0

مشکلات متعدد

1.0

زنبیل قرمزی

1.0

امادگی جناحی

1.0

اعتماد از دست رفته

1.0

یه دلار دارم

1.0

دلار

1.0

آب

1.0

عموی قهوه‌ای

1.0

سیاست سکوت

1.0

چرا باید