قسم جدید

این قسمت :قسم جدید 🔸 دیگه لازم نیست به جون عزیزتون قسم بخورید! *۷۷۷۷# عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,

وی شاه

این قسمت :وی شاه 🔸دستاوردهای فرمانده قرمزه و فرمانده قهوه ای! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,