زباله

این قسمت: زباله 🔸عجب آشغالی هستی تو! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

تر و خشک

قسمت: تر و خشک کمی از آن خشک‌ها به من بده! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin
Rahe Moaser-s-sait.mp4_snapshot_00.52
01:01

راه موثر

این قسمت: راه موثر🔸حتما باید زور بالای سرتون باشه؟!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

زباله‌های چرکی

این قسمت : زباله‌های چرکی 🔸هنگام مسافرت، از خودمان خاطره باقی بگذاریم، نه آشغال و زباله! 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده