ساعت مقرر

این قسمت : ساعت مقرر 🔸وقت آن است که با مبالات شویم عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,