و غیره

این قسمت: و غیره 🔸درود به اون شرفت با این پیشنهادت! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

می‌خوام برم دریاکنار

این قسمت: می‌خوام برم دریاکنار 🔸دیگه نمی‌خواهم بروم دریا کنار! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

با

این قسمت: با 🔸من روی چه حسابی منتظرم تا اینها آدم بشوند؟! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

سفرهای وی

این قسمت :سفرهای وی 🔸بالاخره وی به حقیقتی ناگفته اعتراف کرد! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,دایره وی مودا