وینستان

قسمت: وینستان 🔸ممکن است مارل‌بروی فیلترپلاس باشد! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

سیگار

سیگار از قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است.اما چرت گفتن! چون در مورد سیگار، ترک عادت موجب جلوگیری از مرض است!