کار اورژانسئیوئه ای

این قسمت : کار اورژانسئیوئه ای عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده

آنتی بیوتیکات

این قسمت :آنتی بیوتیکات 🔸چرا وی به مسافرت نمیرود؟ عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,

قرص

قرص آیا میدانید انسان های اولیه هم دارو را بی رویه مصرف میکردند؟ ما هم نمیدانستیم، این آیتم را که دیدیم، فهمیدیم!