مجسمه فراری

این قسمت:مجسمه فراری با این وضعیت کم کم باید منتظر مهاجرت مجسمه‌ها باشیم! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

یونیورس کله تهی

این قسمت:یونیورس کله تهی از تعاونی سیروس اینا تا تعاونی رئال مادرید؛ چه‌قدر با “تعاونی” آشناییم؟ در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

چاله

این قسمت:چاله افتخاری دیگر برای ایران و ایرانی. پیرهن قهوه‌ای در آستانه‌ی تصدی ریاست ناسا! در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin