چهار پزشک

این قسمت:چهارپزشک به مناسبت روز ملی اهدا عضو در اینستاگرام به ما بپیوندید: instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

وی لولو

این قسمت: وی لولو 🔸تو که اهل خشونت نبودی ای وی! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

انتظار

این قسمت:انتظار🔸کمی صبر کن، سیبیلوهه خودش می‌آید!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri
Eshtebah-s-sait.mp4_snapshot_00.16
01:01

اشتباه

این قسمت:اشتباه🔸باید به ندای دلش گوش کند!🆔 @dirindirincartoon :عضویتhttps://www.instagram.com/dirindirincartoonعضویت در کانال تلگرام دیرین دیرینhttps://t.me/dirindiri

تعویض اجباری

این قسمت: تعویض اجباری 🔸تو شبیه زنان حامله شو! 🆔 @dirindirincartoon :عضویت https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

گیرندگان

این قسمت :گیرندگان 🔸بهترین فرصته که کار را یک‌سره کنیم! 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین t.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل

اینگول‌اشتات

این قسمت : اینگول‌اشتات 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال]ddownload_count id=”12732″] بار دانلود شده

خود نصیح

این قسمت : خود نصیح 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین tlgr.me/DirinDirin دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال]ddownload_count id=”12714″] بار دانلود شده

نفخ

این قسمت : نفخ 🔸بادکنک پیرهن قرمزه رسید 🔷 instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده