دون کورلئویونه

این قسمت: دون کورلئویونه شیرازه جامعه مدنی را از هم نپاشان!! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

لحظه آخری

این قسمت: لحظه آخری 🔸چنین عیدی به درد عمه‌اش می‌خورد! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin  

سفر نوروزی

این قسمت: سفر نوروزی 🔸می‌خواهیم امسال یک عید واقعی داشته باشیم! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin