تنگ

این قسمت: تنگ 🔸اوه اوه، وی استیکر عصبانیت فرستاده! https://www.instagram.com/dirindirincartoon عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین https://t.me/dirindirin

قلک غول آسا

این قسمت :قلک غول آسا 🔸یادمان رفته برای از قلک سوراخ تعبیه نماییم! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,دایره وی مودا

GTA5

این قسمت : GTA5 🔸بر اساس نیازهای اعلام شده، اقدام به ارسال کمک‌ها کنیم. زندگی مالباختگان مختل شده! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,

آگهان

این قسمت : آگهان 🔸سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای کمک به زلزله زده‌ها چیست؟ زندگی مالباختگان مختل شده! عضویت در کانال تلگرام دیرین دیرین دریافت اپلیکیشن و بازی دیرین دیرین از پلی استور گوگل تا به حال بار دانلود شده,