دست اندر دست هم

دست اندر دست هم بیایید این بار دست در دست هم ندهیم. خیلی بهتر است!

گدایی

گدایی میگم امروز بر خلاف همیشه بیایید اول لایک بزنید و به اشتراک بزارید، بعد انیمیشن رو ببینید! دلیل دارم دیگه!اومدیمو از این قسمت خوشتون نیومد!اونوقت ما چه گلی به سر بگیریم؟!

پول باد آورده

پول باد آورده در زمان انسانهای اولیه باد آورده را باد میبرد اما در زمان انسان دومیه …. در این زمینه تردیدهایی وجود دارد.