استعداد یابی

استعداد یابی

این قسمت: استعداد یابی
انسانهای اولیه استعداد های زیادی داشتند که
در مسابقات استعداد یابی بروز می دادند.
به چمد نمونه از بروز داده شده های آن ها
توجه کنید:

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 316,927 بار دانلود شده

(Visited 160 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (5)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.