جا زبالی

جا زبالی

بیایید آخر این قسمت یه کم دوره همی گریه کنیم!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد         تا به حال 275,501 بار دانلود شده

(Visited 76 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (11)

  1. حقیقتاً گل گفتید. آخرش باید بشینیم دورهمی گریه کنیم!!!!

  2. عاشق صدای وی هستم
    حیلی باحاله
    دمتون گرم ادمو سرحال مینموین

  3. واقعا درسته من خودم اهل مازندران هستم و هر ساله مسافرهای زیادی به اینجا میان و متأسفانه خیلی بی فرهنگ هستن و زباله هاشون و توی دریا میریزن این حرکت واقعا غیر انسانی و به دور از انسانیتِ

Leave a Reply to golgol Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *