پُفچه

پُفچه

آقا جان.اینقدر هله هوله و چرت و پلا
نخورید! می خورید هم کم بخورید.
هر قرن یه بار بخورید بسه!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد تا به حال 253,483 بار دانلود شده

(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (9)

Leave a Reply to mail Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *