توقف عمر

توقف عمر

همانطور که می دانید در زمان دیرین دیرین می نشستند بر لب جوی و گذر عمر می دیدند.
اما همانطور که نمی دانید، اگر جوی گیرشان نمی آمد،می نشستند بر لب برکه و توقف عمر می دیدند.مانند این قسمت!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد           تا به حال 284,875 بار دانلود شده

(Visited 24 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (8)

  1. اگر از انسانهای اولیه ساخته نشود اینجا نشست کرده و اعتصاب میکنم.

  2. عاقا گیر دادین به کم آبی… خخخخخخخخخخخخ. یکم تنوع بدین لدفاً. تنوع خوب عصط 🙂

  3. من انقدر این انیمیشن ها رو پخش میکنم تا همه متنبه بشن و مثل روانی ها آب رو هدر ندن
    مرسی دیرین دیرین

  4. آه… من نیز چون کنم و بی آنکه به آسایشگاه روانی بشتابم آب را درست مصرف میکنم تا مزاحم تماشای نگذر عمر سایرین نشوم ^_^

    سپاسگزارم یا دیرین دیرین ♥

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *