چتر بازی

چتربازی

آخه واقعا لازم بود! این قسمت چتر بازی بی سروسامانیان برای شروع سال نو، تمرینات
سخت و طاقت فرسایی انجام می دادند. آخه واقعا لازم بود!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد            تا به حال 253,902 بار دانلود شده

(Visited 1039 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (1)

  1. کارهایتان زیبا و ماندگار است، برای اینکه بتوانم سیر حرکتی کارتان را ببینیم، از صفحه ۳۶ پستهایتان شروع کرده ام.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.