کدورت

کدورت

چگونه میتوان در نوروز کدورت ها را دور ریخت ؟
بی سروسامانیان صدها سال پیش، حتی شاید کمتر پاسخ این سوال را یافته بودند.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد            تا به حال 260,170 بار دانلود شده

(Visited 739 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.