سیب

سیب

در این قسمت، علاوه بر انتقاد طنز آمیز به موضوع گرونی میوه، ی
ک قدم فراتر نهاده و تلاش کرده ایم راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
همه اش که نباید انتقاد کرد. گاهی هم باید راه حل های درست و منطقی ارائه داد.
مانند راه حل زیر

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد        تا به حال 297,870 بار دانلود شده

(۸۹۸۱۸)

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.