زمین گرد است

زمین گرد است

این قسمت: زمین گرد است بعد از چند قسمت محیط زیستی و آموزشی
و بعد هم چند تا انتقادی،حالا یه قسمت علمی با هم ببینیم.

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد             تا به حال 297,941 بار دانلود شده

(۸۷۶۶۱)

About The Author
-

۹ دیدگاه

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.