ناداناسور

ناداناسور

دانشمندان فکر میکنند دایناسور ها در اثر سقوط شهاب سنگ منقرض شده اند.
اما این کارتون نشان میدهد که آنها احتمالا جور های دیگری منقزض شده اند!!

بـرای دانلود کـلیـــک کنـیـد          تا به حال 262,569 بار دانلود شده

(Visited 466 times, 1 visits today)

You might be interested in

Comment (3)

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *